سنگ معرق وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

سنگ معرق وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

کارگاه هنر سنگ ستاره افتخار طراحی وساخت چند تابلو سنگ معرق
در ابعاد و طرح های مختلف را برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.