پاساژ مهدی واقع در شهرری

پاساژ مهدی واقع در شهرری

کارگاه هنر سنگ ستاره طراحی کننده و سازنده تمامی تابلو سنگ های معرق و حاشیه های کار شده در پاساژ مهدی واقع در شهرری می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.